Kutsu Alppilan Salamat ry:n kevätkokoukseen ja ylimääräiseen syyskokoukseen

13.4.2018

Tervetuloa kokouksiin Myllärissä perjantaina 27. huhtikuuta!

Alppilan Salamat ry:n seurakokoukset järjestetään perjantaina 27. huhtikuuta Myllärissä, Liikuntamyllyn naapurissa.

Virallinen kutsu on tullut sähköpostissa. Tässä vielä tarkemmat esityslistat kokouksia varten:

Kevätkokous:

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Päätetään kokous

Ylimääräinen syyskokous:

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja
6 Valitaan tarvittaessa hallituksen muut jäsenet
7 Päätetään kokous