Alppilan Salamat ry:n sääntömääräinen syyskokous ma 11.12. klo 19

25.11.2017

Tervetuloa 

 

Alppilan Salamat ry:n Syyskokoukseen

Maanantaina 11.12.2017

Kello 19:00

Paikka: Asukastalo Mylläri

Osoite: Kiviparintie 2 J

 

Hallitukseen kaivataan uusia aktiivisia jäseniä erovuoroisten tilalle.

Puheenjohtajakausi vaihtuu ja uutta puheenjohtajaa etsitään.

Kokouksessa puhe- ja äänioikeutta voivat käyttää seuran jäsenmaksun maksaneet jäsenet.

Terveisin: Alppilan Salamat ry:n hallitus (alppila.pj@gmail.com)

 

Syyskokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä, tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 Päätetään kokous